Bảo mật máy tính

Bảo mật máy tính là một thuật ngữ diễn tả về việc đảm bảo an toàn cho phần cứng của chiếc máy tính hay phần mềm hệ điều hành. Công việc này đảm bảo những dữ liệu ra vào máy tính không làm nguy hại đến các dữ liệu, phần mềm hoặc thậm chí là thiết bị phần cứng của máy tính.

Back to top button