1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các thông tin trên hệ thống . Thuật ngữ “Các bạn” “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các thông tin. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website Trogiupnhanh.com và sử dụng các thông tin, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các thông tin của Bạn.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Website Trogiupnhanh.com và các thông tin được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành , các thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Không mang tính quyết định chắc chắn hoặc bắt ép sử dụng thông tin từ phía chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc truy cập website Trogiupnhanh và sử dụng các thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua thông tin. Bạn đồng ý sử dụng các thông tin với tất cả sự rủi ro.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website Trogiupnhanh.com. Nếu Bạn tiếp tục truy cập Trogiupnhanh.com hoặc sử dụng các Thông tin sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Khi sử dụng thông tin tại Trogiupnhanh.com, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây :

  • Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

5. BẢN QUYỀN BÀI VIẾT

Trogiupnhanh.com giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website Trogiupnhanh.com , và các tên miền con của Trogiupnhanh.com , bài viết được hiểu là bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản và hình ảnh. Cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên Trogiupnhanh.com khi chưa được sự đồng ý của Trogiupnhanh.com

Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, chúng tôi sẽ thông báo lên cơ quan chức năng hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.

6. VCHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn thay đổi và/hoặc sửa đổi nội dung Điều khoản Sử dụng này cũng như các Quy định về Đăng ký và Sử dụng Thông tin với mục đích hoàn thiện tốt nhất nội dung các quy định và đáp ứng tối đa sự tiện dụng và hiệu quả khi Bạn sử dụng các Dịch vụ cũng như đảm bảo nâng cao lợi ích của Chúng tôi khi cung cấp các thông tin.

Chúng tôi giữ quyền nhưng không có nghĩa vụ thông báo tới Bạn đối với bất kỳ sự thay đổi và/hoặc sửa đổi các Quy định về Đăng ký và Sử dụng thông tin. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Website Trogiupnhanh.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên kiểm tra trên Website Trogiupnhanh.com và liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Chúng tôi để có được bản cập nhật cách Sử dụng thông tin mới nhất.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ sẵn sàng cung cấp các Thông tin nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào tới chúng tôi liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn sử dụng các thông tin.

Bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm với các nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi

Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: support@trogiupnhanh.com. Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý