Hi anh em, bài viết này sẽ cung cấp cho anh em cách lấy mật khẩu giải nén cho các file Zip, 7Zip, Rar…của các file mà Trợ Giúp Nhanh đã nén và cung cấp cho các bài viết.

Hướng dẫn nhanh

Cách lấy mật khẩu giải nén rất đơn giản với 3 bước sau đây

Bước 1. Gõ từ khóa mà tìm kiếm lên Google

Bước 2. Truy cập vào theo đúng link trong hướng dẫn và tìm ID , đó chính là mật khẩu giải nén file.

DANH SÁCH PHẦN MỀM

ADOBE PHOTOSHOP CS6 PORTABLE

Bước 1. Gõ từ khóa “thiết kế web hoàng lạng sơn” lên Google

Bước 2. Tìm kiếm ID có trong bài viết ở cuối bài viết.