Tag Archives: Windows 7

Chia sẻ các kinh nghiệm sử dụng các tính năng trong Windows 7. Bên cạnh đó chia sẻ các thủ thuật Windows 7 giúp khắc phục các lỗi, những vấn đề liên quan trong quá trình sử dụng.

3 Cách kiểm tra xem Windows đã active hay chưa ?

Nếu bạn mới mua máy tính hoặc bạn vừa cài lại hệ điều hành cho

Cách kiểm tra ổ cứng của bạn là HDD hay SSD ?

So sánh giữa HDD và SSD Ổ cứng hoặc ổ lưu trữ nội bộ được

Cách chặn kết nối thiết bị USB vào máy tính không sử dụng phần mềm

Nếu bạn muốn chặn quyền truy cập từ USB vào Windows, bạn có thể áp