CMD là gì ? Tổng hợp hơn 200 câu lệnh CMD hữu ích và ý nghĩa của nó.

CMD là gì ?

CMD hay “Command Prompt” là một trình thông dịch dòng lệnh được tích hợp ngay trong hệ điều hành Windows

Hầu hết người dùng máy tính Windows đều biết đến CMD và dễ dàng tìm thấy nó trong khung Start. Bạn có thể gõ “cmd” hoặc “command prompt” là ra chương trình này.

Nó có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ và sửa đổi cài đặt hệ thống mà giao diện người dùng không làm được. Để làm việc với CMD thì sẽ phải sử dụng câu lệnh, chúng ta cần phải học vì không có menu và biểu tượng để sử dụng.

cmd là gì ?
Cmd là gì ?

Trong bài viết này, Trogiupnhanh.com sẽ gửi tới các bạn hơn 200 câu lệnh hữu ích. Ngoài ra, từng câu lệnh sẽ có lời trình bày ý nghĩa chi tiết.

Tổng hợp hơn 200 câu lệnh CMD hữu ích

Dưới đây là toàn bộ các câu lệnh, có thể nói là hầu hết tất cả các câu lệnh có thể sử dụng trên Command Prompt.

CÂU LỆNH DIỄN GIẢI CÂU LỆNH
ADDUSERSThêm hoặc liệt kê người dùng vào / từ tệp CSV.
BCDBOOTTạo hoặc sửa chữa một phân vùng hệ thống.
CACLSThay đổi quyền đối với tệp.
CHANGEThay đổi thuộc tính Phiên máy chủ đầu cuối
CIPHERMã hóa hoặc Giải mã tệp / thư mục
CLSXóa màn hình.
COLORThay đổi màu sắc của cửa sổ CMD.
COMPRESSNén một hoặc nhiều tệp.
CSCcmdBộ nhớ đệm phía máy khách (Tệp ngoại tuyến).
COPYSao chép một hoặc nhiều tệp sang một vị trí khác.
CERTUTILTiện ích cho các tệp và dịch vụ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA).
DEFRAGChống phân mảnh ổ cứng.
DELPROFXóa hồ sơ người dùng.
DevConTiện ích Dòng lệnh Trình quản lý Thiết bị.
DIRUSEHiển thị mức sử dụng đĩa.
DISKUSEHiển thị không gian được sử dụng trong các thư mục.
DSACLACL Active Directory.
DSGetXem các mục trong thư mục hoạt động.
DSMoveDi chuyển một đối tượng thư mục hoạt động.
DsmgmtQuản lý dịch vụ thư mục.
DELXóa một hoặc nhiều tệp.
ENDLOCALKết thúc bản địa hóa các thay đổi môi trường trong một tệp hàng loạt.
ERASEXóa một hoặc nhiều tệp.
EXITThoát tập lệnh / quy trình hiện tại và đặt mức lỗi.
EXPLORERMở Windows Explorer.
EXTRACTGiải nén tệp CAB.
FINDTìm kiếm một chuỗi văn bản trong một tệp.
FOR /FLệnh lặp: chống lại một tập hợp các tệp.
FORLệnh lặp: tất cả các tùy chọn Tệp, Thư mục, Danh sách.
FORMATĐịnh dạng đĩa
FORMATĐịnh dạng đĩa.
FSUTILCác tiện ích Tệp và Khối lượng.
EXPANDGiải nén tệp CAB.
FTYPECác liên kết loại tệp mở rộng tệp.
GETMACHiển thị địa chỉ Điều khiển truy cập phương tiện (MAC).
GPRESULTHiển thị thông tin Bộ Chính sách Kết quả.
HELPTrợ giúp
iCACLSThay đổi quyền đối với tệp và thư mục.
IFThực hiện một lệnh có điều kiện.
IPCONFIGĐịnh cấu hình IP.
LABELChỉnh sửa nhãn đĩa.
LOGMANQuản lý nhật ký Giám sát hiệu suất.
LOGTIMEGhi ngày và giờ vào một tệp.
MAPISENDGửi email từ dòng lệnh.
MKLINKTạo một liên kết tượng trưng.
MOREHiển thị đầu ra, một màn hình tại một thời điểm.
MOVEDi chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác.
MSGGửi tin nhắn.
MSINFO32Thông tin Hệ thống.
NETQuản lý tài nguyên mạng.
NETSHĐịnh cấu hình Giao diện mạng, Tường lửa Windows & Truy cập từ xa.
NETSTATHiển thị thống kê mạng.
NLTESTKiểm tra vị trí mạng.
NSLOOKUPTra cứu máy chủ định danh.
NTDSUtilQuản lý dịch vụ miền Active Directory.
NVSPBINDSửa đổi các ràng buộc mạng.
OPENFILESTruy vấn hoặc hiển thị các tệp đang mở.
PATHPINGTheo dõi lộ trình cộng với độ trễ mạng và mất gói.
ĐIỀU KHOẢNHiển thị quyền cho người dùng.
PINGKiểm tra kết nối mạng.
PORTQRYHiển thị trạng thái của các cổng và dịch vụ.
INIn tệp văn bản.
PRNCNFGĐịnh cấu hình hoặc đổi tên máy in.
ProcDumpTheo dõi ứng dụng để tìm mức tăng đột biến của CPU.
PsExecThực hiện quy trình từ xa.
PERFMONGiám sát hiệu suất.
PsInfoLiệt kê thông tin về một hệ thống.
PsLoggedOnAi đã đăng nhập.
PsPasswdThay đổi mật khẩu.
PsGetSidHiển thị SID của máy tính hoặc người dùng.
PsListLiệt kê thông tin chi tiết về các quy trình.
PsServiceXem và kiểm soát các dịch vụ.
PUSHDLưu và sau đó thay đổi thư mục hiện tại.
Query Process / QPROCESSHiển thị các quy trình.
Query TermServer /QAppSrvLiệt kê tất cả các máy chủ.
Query User / QUSERHiển thị phiên người dùng.
RASPHONEManageRead, Set, Export, Delete các khóa và giá trị. Các kết nối RAS.
REG RegistryĐọc, Đặt, Xuất, Xóa các khóa và giá trị.
REGSVR32Đăng ký hoặc hủy đăng ký một DLL.
REMGhi lại các nhận xét (nhận xét) trong một tệp hàng loạt.
REPLACEThay thế hoặc cập nhật một tệp này bằng một tệp khác.
RDXóa thư mục.
ROBOCOPYSao chép tệp và thư mục mạnh mẽ.
RUNBắt đầu | Các lệnh RUN.
RUNDLL32Chạy lệnh DLL.
SCHTASKSLập lịch chạy lệnh vào một thời điểm cụ thể.
SETLOCALKiểm soát khả năng hiển thị của các biến môi trường.
SETXĐặt các biến môi trường.
SHARELiệt kê hoặc chỉnh sửa chia sẻ tệp hoặc chia sẻ in.
SHIFTThay đổi vị trí của các tham số tệp hàng loạt.
SHUTDOWNTắt máy tính.
SLEEPChờ x giây.
SORTSắp xếp đầu vào.
STRINGSTìm kiếm chuỗi ANSI và UNICODE trong tệp nhị phân.
SYSMONGiám sát và ghi nhật ký hoạt động của hệ thống vào nhật ký sự kiện Windows.
SUBINACLChỉnh sửa tệp và thư mục Quyền, Quyền sở hữu và Tên miền.
TAKEOWNCó quyền sở hữu một tệp.
TASKKILLKết thúc một quá trình đang chạy.
TIMEHiển thị hoặc đặt thời gian hệ thống
TITLEĐặt tiêu đề cửa sổ cho phiên CMD.EXE
CÂU LỆNH DIỄN GIẢI CÂU LỆNH
TOUCHThay đổi dấu thời gian của tệp.
TREEHiển thị đồ họa cấu trúc thư mục.
TSKILLKết thúc một quá trình đang chạy.
TYPEHiển thị nội dung của tệp văn bản.
TZUTILTiện ích múi giờ.
VERIFYXác minh rằng các tệp đã được lưu.
W32TMDịch vụ Thời gian.
WEVTUTILXóa nhật ký sự kiện, bật / tắt / truy vấn nhật ký.
WHOAMIXuất tên miền và tên người dùng hiện tại.
WINRMQuản lý từ xa Windows.
WMICLệnh WMI.
WUAUCLTCập nhật hệ điều hành Window.
XCACLSThay đổi quyền đối với tệp và thư mục.
::Nhận xét / Nhận xét.
ADmodcmdSửa đổi hàng loạt Active Directory.
ASSOCThay đổi liên kết phần mở rộng tệp.
ATLập lịch chạy lệnh vào một thời điểm cụ thể.
ATTRIBThay đổi thuộc tính tệp.
BCDEDITQuản lý dữ liệu cấu hình khởi động.
BOOTCFGChỉnh sửa cài đặt khởi động Windows.
CALLGọi một chương trình hàng loạt từ một chương trình khác.
CDThay đổi Thư mục – chuyển đến một Thư mục cụ thể.
CHKNTFSKiểm tra hệ thống tệp NTFS.
CleanMgrTự động dọn dẹp các tệp Temp, thùng rác.
CMDBắt đầu một trình bao CMD mới.
COMPSo sánh nội dung của hai tệp hoặc nhóm tệp.
CONVERTChuyển đổi ổ đĩa FAT sang NTFS.
CoreinfoHiển thị ánh xạ giữa bộ xử lý logic và vật lý.
CSVDENhập hoặc xuất dữ liệu Active Directory.
DATEHiển thị hoặc đặt ngày.
DELTREEXóa một thư mục và tất cả các thư mục con.
DIRHiển thị danh sách các tệp và thư mục.
DISKSHADOWDịch vụ sao chép bóng âm lượng
DriverQueryHiển thị trình điều khiển thiết bị đã cài đặt.
DSAddThêm các mục vào thư mục hoạt động.
DSModSửa đổi các mục trong thư mục hoạt động.
DSRMXóa các mục khỏi Active Directory.
DSQueryTìm kiếm các mục trong thư mục hoạt động.
ECHOHiển thị thông báo trên màn hình.
EVENTCREATEThêm thông báo vào nhật ký sự kiện Windows.
FCSo sánh hai tệp.
FOR / Fchống lại kết quả của một lệnh khác.
FORFILESXử lý hàng loạt nhiều tệp.
FTPGiao thức truyền tập tin.
GOTOHướng một chương trình hàng loạt chuyển đến một dòng có nhãn.
GPUPDATECập nhật cài đặt Chính sách Nhóm.
HOSTNAMEHiển thị tên máy chủ của máy tính.
IEXPRESSTạo một kho lưu trữ tệp ZIP tự giải nén.
TRONGThay thế các tệp đang được sử dụng bởi Hệ điều hành.
LODCTRTải bộ đếm hiệu suất PerfMon.
LOGOFFĐăng xuất người dùng.
MAKECABTạo tệp .CAB.
MBSAcliTrình phân tích bảo mật cơ sở.
MDTạo các thư mục mới.
MODECấu hình thiết bị hệ thống COM / LPT / CON.
MOVEUSERDi chuyển người dùng từ miền này sang miền khác.
MSIEXECTrình cài đặt Microsoft Windows.
MSTSCKết nối máy chủ đầu cuối.
NETDOMQuản lý miền.
NBTSTATHiển thị thống kê mạng.
NLSINFOHiển thị thông tin ngôn ngữ.
NOWHiển thị Ngày và Giờ hiện tại.
NTBACKUPSao lưu các thư mục vào băng.
NTRIGHTSChỉnh sửa quyền tài khoản người dùng
PATHHiển thị hoặc đặt đường dẫn tìm kiếm cho các tệp thực thi.
PAUSETạm dừng xử lý một tệp hàng loạt và hiển thị một thông báo.
POPDQuay lại thư mục trước đó đã được PUSHD lưu.
POWERCFGĐịnh cấu hình cài đặt nguồn.
PRINTBRMIn hàng đợi Sao lưu / Phục hồi.
PRNMNGRThêm, xóa, liệt kê máy in và kết nối máy in.
PROMPTThay đổi dấu nhắc lệnh.
PsFileHiển thị các tệp được mở từ xa.
PsKillDiệt các quy trình theo tên hoặc ID quy trình.
ARPĐịa chỉ Nghị quyết Nghị định thư.
ASSOCIATliên kết tệp một bước.
BITSADMINDịch vụ truyền tải thông minh nền.
BROWSTATNhận thông tin miền, trình duyệt và PDC.
CERTREQYêu cầu chứng chỉ từ cơ quan cấp chứng chỉ.
CHKDSKKiểm tra Đĩa – kiểm tra và sửa chữa các vấn đề về đĩa.
CHOICEChấp nhận nhập bằng bàn phím vào một tệp hàng loạt.
CLIPSao chép STDIN vào khay nhớ tạm thời của Windows.
CMDKEYQuản lý tên người dùng / mật khẩu được lưu trữ.
COMPACTNén tệp hoặc thư mục trên phân vùng NTFS.
DIRQUOTATrình quản lý tài nguyên máy chủ tệp Hạn ngạch đĩa.
DISKPARTQuản trị đĩa.
DOSKEYChỉnh sửa dòng lệnh, gọi lại lệnh và tạo macro.
FINDSTRTìm kiếm các chuỗi trong tệp.
FREEDISKKiểm tra dung lượng ổ đĩa trống.
IFMEMBERNgười dùng hiện tại có phải là thành viên của một nhóm không.
PsLogListBản ghi nhật ký sự kiện.
QGREPTìm kiếm (các) tệp cho các dòng phù hợp với một mẫu nhất định.
RASDIALQuản lý các kết nối RAS.
RECOVERKhôi phục tệp bị hỏng từ đĩa bị lỗi.
REGEDITNhập hoặc xuất cài đặt đăng ký.
REGINIThay đổi quyền đăng ký.
RENĐổi tên tệp hoặc các tệp.
RMTSHAREChia sẻ một thư mục hoặc một máy in.
ROUTEThao tác với bảng định tuyến mạng.
RUNASThực thi một chương trình trong một tài khoản người dùng khác.
SCKiểm soát dịch vụ.
CÂU LỆNH DIỄN GIẢI CÂU LỆNH
SETHiển thị, đặt hoặc xóa các biến môi trường phiên.
SetSPNChỉnh sửa Tên chính của Dịch vụ.
SFCTrình kiểm tra tệp hệ thống.
ShellRunAsChạy một lệnh trong một tài khoản người dùng khác.
SHORTCUTTạo lối tắt cho windows (tệp .LNK).
SIGCHECKHiển thị phiên bản tệp số. Trạng thái và dấu thời gian của VirusTotal.
SLMGRQuản lý cấp phép phần mềm (Vista / 2008).
STARTKhởi động một chương trình, lệnh hoặc tệp hàng loạt.
SUBSTLiên kết một đường dẫn với một ký tự ổ đĩa.
SYSTEMINFOLiệt kê cấu hình hệ thống.
TASKLISTLiệt kê các ứng dụng và dịch vụ đang chạy.
TELNETGiao tiếp với máy chủ lưu trữ khác bằng giao thức TELNET.
TIMEOUTTrì hoãn xử lý một tệp hàng loạt.
TLISTDanh sách nhiệm vụ với đầy đủ đường dẫn.
TRACERTTheo dõi tuyến đường đến một máy chủ từ xa.
TSDISCONNgắt kết nối Phiên Máy tính Từ xa.
TSSHUTDNTắt hoặc khởi động lại máy chủ đầu cuối từ xa.
TypePerfGhi dữ liệu hiệu suất vào tệp nhật ký.
VERHiển thị thông tin phiên bản.
VOLHiển thị nhãn đĩa.
WAITFORChờ hoặc gửi tín hiệu.
WHEREĐịnh vị và hiển thị các tệp trong cây thư mục.
WINDIFFSo sánh nội dung của hai tệp hoặc nhóm tệp.
WINRSWindows Remote Shell.
WPEUTILChạy các lệnh WinPE.
XCOPYSao chép tệp và thư mục.
Query Session / QWinstaHiển thị tất cả các phiên.
PsSuspendTạm dừng các quy trình.
PsPingĐo lường hiệu suất mạng.
PsShutdownTắt hoặc khởi động lại máy tính.
MOUNTVOLQuản lý điểm gắn khối lượng.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x