Tag Archives: không thể hoàn thành cập nhật

Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0x8024a000 trong một vài bước

Mã lỗi 0x8024a000 xuất hiện có nghĩa là máy tính của bạn gặp phải sự

Khắc phục lỗi 0x800f0900 khi cài đặt bản cập nhật Windows 10

Lỗi 0x8007045b xuất hiện khi người dùng tiến hành cài đặt các bản cập nhật

Cách khắc phục lỗi 0x80072EE2 khi cập nhật Windows 10

Khi Windows 10 không thể kết nối với máy chủ cập nhật trong khoảng thời

Cách khắc phục lỗi cập nhật 0x80070026 trong Windows 10

Mã lỗi cập nhật Windows 80070026 thường xuất hiện trong Windows 10 khi bạn cài

Khắc phục lỗi không thể hoàn thành cập nhật Update Windows 10

Microsoft luôn tung ra các bản cập nhật cho Windows 10. Mặc dù các bản cập