Cách thức hoạt động của Spanning Tree ( STP)

STP sử dụng Thuật toán Spanning-Tree (SPA – Spanning-Tree Algorithm) để tạo cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết của mạng. 

Để ngăn các vòng lặp, SPA đặt một số giao diện ở trạng thái chuyển tiếp và các giao diện khác ở trạng thái chặn. Làm thế nào để STP quyết định cổng sẽ được đặt ở trạng thái nào? Các tiêu chí tồn tại:

1. Tất cả các thiết bị chuyển mạch trong mạng chọn một Switch gốc . Tất cả các giao diện làm việc trên Switch gốc được đặt ở trạng thái chuyển tiếp.
2. Tất cả các thiết bị chuyển mạch khác, được gọi là thiết bị chuyển mạch nonroot , xác định con đường tốt nhất để đến công tắc gốc. Cổng được sử dụng để tiếp cận bộ chuyển mạch gốc (root port) được đặt ở trạng thái chuyển tiếp.
3. Trên các phân đoạn Ethernet được chia sẻ, bộ chuyển mạch có đường dẫn tốt nhất đến bộ chuyển mạch gốc được đặt ở trạng thái chuyển tiếp. Switch đó được gọi là Switch được chỉ định và cổng của nó được gọi là cổng được chỉ định .
4. Tất cả các giao diện khác được đặt trong trạng thái chặn và sẽ không chuyển tiếp các thông tin.

Giả sử rằng SW1 được chọn làm Switch gốc. Tất cả các cổng trên SW1 được đặt ở trạng thái chuyển tiếp. 

SW2 và SW3 chọn các cổng có chi phí thấp nhất để tiếp cận bộ chuyển mạch gốc làm cổng gốc. 

Có thể bạn cần →   Lợi ích của Internet ? Tìm hiểu về sự phát triển của internet

Các cổng này cũng được đặt ở trạng thái chuyển tiếp. Trên phân đoạn Ethernet được chia sẻ giữa SW2 và SW3, cổng Fa0 / 1 trên SW2 có đường đi thấp nhất để tiếp cận bộ chuyển mạch gốc. Cổng này được đặt ở trạng thái chuyển tiếp. Để ngăn chặn vòng lặp, cổng Fa0 / 1 trên SW3 được đặt ở trạng thái chặn.

Switch có ID Switch thấp nhất sẽ trở thành Switch gốc. ID Switch bao gồm hai thành phần: Mức độ ưu tiên ( priority) của Switch (theo mặc định là 32.768 trên thiết bị chuyển mạch Cisco) và địa chỉ MAC của công tắc.

BPDU (Bridge Protocol Data Unit)

BPDU là các thông báo được sử dụng bởi các bộ chuyển mạch để chia sẻ thông tin STP với nhau nhằm chọn một bộ chuyển mạch gốc và phát hiện các vòng lặp. Thông báo phổ biến nhất là Hello BPDU bao gồm các thông tin sau:

  • root switch ID
  • sender’s switch ID
  • sender’s root cost
  • Hello, MaxAge, and forward delay timers

Trợ Giúp Nhanh – Tùng Lâm

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x