Tag Archives: Học CCNA

Cách thức hoạt động của Spanning Tree ( STP)

STP sử dụng Thuật toán Spanning-Tree (SPA – Spanning-Tree Algorithm) để tạo cơ sở dữ liệu cấu

STP là gì ? Công dụng của Spanning Tree Protocol

Spanning Tree Protocol (STP) là một giao thức mạng được thiết kế để ngăn chặn các

VLAN là gì ? Khái niệm về VLAN

VLAN (Mạng LAN ảo) là nhóm hợp lý các thiết bị trong cùng một miền quảng bá . VLAN