100 câu lệnh tắt để mở tính năng và chương trình nhanh trên Windows 10

Sử dụng câu lệnh Run trong Windows là cách nhanh nhất để truy cập vào bất kỳ bảng cài đặt cụ thể hoặc mở bất kỳ ứng dụng hữu ích nào đó.

Mặc dù Microsoft đã cải tiến tính năng tìm kiếm các chương trình troong Start khá tốt. Thế nhưng không phải tất cả mọi thứ sẽ hiện thị trong cửa sổ Start. 

Sử dụng câu lệnh thông qua box Run rất hữu ích. Ví dụ hình dung đơn giản như sau: Thay vì bạn muốn mở bàn phím ảo phải mò vào tận biểu tượng chương trình để mở. Bạn chỉ cần nhập “osk” vào Start là kết quả sẽ hiển thị ra luôn.

câu lệnh windows 10

23 câu lệnh tắt giúp mở công cụ Windows nhanh

 1. On screen Keyboard ( Bán phím ảo) – osk
 2. Calculator ( Máy tính) – calc
 3. WordPad – write
 4. Windows Media Player – wmplayer
 5. Windows Fax and Scan – wfs
 6. Snipping Tools ( Chụp cắt ảnh màn hình)  – snippingtool
 7. Paint – mspaint
 8. Notepad – notepad
 9. Task manager – taskmgr
 10. Sticky Notes – stikynot
 11. Math Input Panel – mip
 12. Command Prompt – cmd
 13. Powershell – powershell
 14. Windows Journal  – journal
 15. Narrator – narrator
 16. Magnifier – magnify
 17. Edge – microsoft-edge://
 18. Internet Explorer – iexplore
 19. Bluetooth – fsquirt
 20. Windows Firewall – firewall.cpl
 21. Windows Firewall with Advanced Security –  wf.msc
 22. Windows Explorer – explorer
 23. XPS Viewer – xpsrchvw
Có thể bạn cần →   Sửa lỗi 0x80070035 Windows Cannot không truy cập được mạng LAN

48 câu lệnh Windows mở tiện ích

 1. Create Repair Disc – recdisc
 2. Backup and Restore – sdclt
 3. Remote Assistance – msra
 4. To Open Recently Viewed files – recent
 5. To Connect to a Projector – displayswitch
 6. To add a New Device – devicepairingwizard
 7. Open Ease of Access centre – utilman
 8. User Account Control Settings – useraccountcontrolsettings
 9. Windows Task scheduler – taskschd.msc
 10. System Restore – rstrui
 11. All System information – msinfo32
 12. Network Connections – ncpa.cpl
 13. System Configuration – msconfig
 14. Disk Cleanup – cleanmgr
 15. Disk Defragmenter – dfrgui
 16. Disk Management – diskmgmt.msc
 17. Malicious Software Removal Tool – mrt
 18. Problem Steps Recorder  – psr
 19. Internet Options – inetcpl.cpl
 20. Device Manager – devmgmt.msc
 21. Computer Management – compmgmt.msc
 22. Shared Folders  – fsmgmt.msc
 23. Create a shared folder wizard – shrpubw
 24. Backup and restore user name and passwords – credwiz
 25. Region and Language –  intl.cpl
 26. Registry Editor –  regedit
 27. Local Group Policy Editor – gpedit.msc
 28. Indexing Options – rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll
 29. Resource Monitor –  resmon
 30. Sound settings – mmsys.cpl
 31. Troubleshooting – control.exe /name Microsoft.Troubleshooting
 32. User Accounts – control.exe /name Microsoft.UserAccounts
 33. Local Users and Groups – lusrmgr.msc
 34. Advanced User Accounts – netplwiz
 35. Time and Date – timedate.cpl
 36. Screen Resolution –  desk.cpl
 37. Color Management – colorcpl
 38. Event Viewer – eventvwr.msc
 39. Remote Desktop Connection –  mstsc
 40. Services  – services.msc
 41. Certificates – certmgr.msc
 42. Mouse settings – main.cpl
 43. Know current Windows version – winver
 44. Local Security Policy – secpol.msc
 45. Directly go to list of installed programs –  appwiz.cpl
 46. Windows Update settings – control update
 47. Administrative Tools – control admintools
 48. Scheduled Tasks – control schedtasks

10 câu lệnh tắt để mở Control panel

 1. Control Panel – control
 2. Personalization & Themes – control desktop
 3. Personalization & Color – control color
 4. File explorer properties & Folder Options – control folders
 5. Keyboard Properties  – control keyboard
 6. Mouse Properties – control mouse
 7. Network Properties – control netconnections
 8. Printers Properties – control printers
 9. Manage current user Account – control userpasswords
 10. Manager all User Accounts – control userpasswords2
Có thể bạn cần →   Cách sửa lỗi cập nhật Windows 0x8024a000 trong một vài bước

6 phím tắt Windows mở thư mục cá nhân

 1. Open Documents Folder  – documents
 2. Open Videos folder  – videos
 3. Open Downloads Folder  – downloads
 4. Open Favorites Folder –  favorites
 5. Open Recent Folder  – recent
 6. Open Pictures Folder  – pictures

10 câu lệnh tắt Windows mở hệ thống

 1. System Configuration –  msconfig
 2. System Configuration Editor  – sysedit
 3. System Information –  msinfo32
 4. System Properties  – sysdm.cpl
 5. System Properties (Advanced Tab) –  systempropertiesadvanced
 6. System Properties (Computer Name Tab)  – systempropertiescomputername
 7. System Properties (Hardware Tab)  – systempropertieshardware
 8. System Properties (Remote Tab)  – systempropertiesremote
 9. System Properties (System Protection Tab)  – systempropertiesprotection
 10. System Restore –  rstrui

Các câu lệnh tắt mở các chương trình hữu ích khác

 1. Display Color Calibration – dccw
 2. Display – dpiscaling
 3. Display Switch – displayswitch
 4. Driver Verifier Manager – verifier
 5. File Signature Verification – sigverif
 6. Game Controllers – joy.cpl
 7. Getting Started – gettingstarted
 8. iSCSI Initiator Configuration Tool – iscsicpl
 9. Language Pack Installer – lpksetup
 10. Microsoft Management Console – mmc
 11. Microsoft Support Diagnostic Tool – msdt
 12. Performance Monitor – perfmon.msc
 13. Phone and Modem telephon – cpl
 14. Phone Dialer –  dialer
 15. WMI Management  – wmimgmt.msc
 16. Windows Disc Image Burning Tool –  isoburn
 17. Windows DVD Maker –  dvdmaker
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x