Tag Archives: lỗi 0x80070424

Cách sửa lỗi 0x8007012f khi cập nhật Windows 10

Lỗi Windows Update 0x8007012f trên máy tính chạy Windows 10 có thể xuất hiện khi

Khắc phục lỗi 0x80242ff cập nhật Windows 10

Windows Update là một tính năng thiết yếu của Windows 10. Nó đảm bảo rằng

Cách khắc phục lỗi 0x80070424 khi cập nhật Windows 10

Nếu bạn thấy thông báo lỗi “Windows Update error 0x80070424” xuất hiện khi cập nhật

Khắc phục lỗi 0x80190001 cập nhật Windows 10

Quá trình Windows Update thường diễn ra bình thường dưới nền. Nó diễn ra bất cứ lúc

Khắc phục lỗi 0x800706ba khi cập nhật Windows 10

Mã lỗi Windows Update 0x800706ba có thể xuất hiện trong quá trình bạn cập nhật Windows 10. Trong

Cách khắc phục lỗi 0x80070520 của Microsoft Store trong Windows 10

Windows 10 có tính tùy chỉnh rất cao, đa dạng dịch vụ và tính năng,