Tag Archives: Tạo USB Boot

Lỗi Problem Ejecting USB Mass Storage Device Windows 11

Bạn có gặp thông báo lỗi ‘Problem ejecting USB mass storage device’ trong Windows 11

Top 5+ công cụ thay thế Rufus để tạo USB Boot Windows dễ dàng

Đối với những người muốn cài đặt hoặc cài đặt hệ điều hành dựa trên

Cách tạo USB Boot đơn giản nhất với phần mềm Ventoy

Lưu ý bắt buộc : Đảm bảo dữ liệu của bạn trong USB của bạn đã

2 Comments

Các bước tạo USB Boot với phần mềm Rufus

Có lẽ khi các bạn đọc đến bài này thì các hướng dẫn về tạo

2 Cách tạo USB Boot Windows 10 siêu chuẩn hỗ trợ UEFI [ GUIDE 2021]

Việc tạo USB Boot Windows 10 không quá khó để thực hiện. Tuy nhiên nếu