HTML là gì ? Tổng quan về HTML

HTML là gì ?

HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. Nó là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các Trang Web.

 • Siêu văn bản ( Hypertext)  đề cập đến cách mà các trang Web (tài liệu HTML) được liên kết với nhau. Do đó, liên kết có sẵn trên một trang web được gọi là Siêu văn bản.
 • HTML là Ngôn ngữ đánh dấu có nghĩa là bạn sử dụng HTML để đơn giản “đánh dấu” một tài liệu văn bản bằng các thẻ cho trình duyệt Web biết cách cấu trúc nó để hiển thị.

HTML được phát triển với mục đích xác định cấu trúc của các tài liệu như tiêu đề, đoạn văn, danh sách… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Hiện nay HTML đang được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang web với sự trợ giúp của các thẻ khác nhau có sẵn trong ngôn ngữ HTML.

Định dạng HTML cơ bản

<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
   <title>Đây là tiêu đề của Trogiupnhanh.com</title>
  </head>
	
  <body>
   <h1>Tiêu đề thứ nhất</h1>
   <p>Nội dung văn bản</p>
  </body>
	
</html>

Thẻ HTML

HTML là một ngôn ngữ đánh dấu và sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng nội dung. Các thẻ này được đặt trong dấu ngoặc nhọn <Tên thẻ> . Ngoại trừ một số thẻ, hầu hết các thẻ đều có thẻ đóng tương ứng. Ví dụ: <html> có thẻ đóng </html> và thẻ <body> có thẻ đóng </body>…

Có thể bạn cần →   Thẻ cụm từ trong HTML
STTThẻ & Mô tả
1<!DOCTYPE…> Thẻ này xác định loại tài liệu và phiên bản HTML.
2<html>Thẻ này bao quanh tài liệu HTML hoàn chỉnh và chủ yếu bao gồm tiêu đề tài liệu được đại diện bởi <head> … </head> và phần thân tài liệu được đại diện bởi thẻ <body> … </body>.
3<head> Thẻ này đại diện cho tiêu đề của tài liệu có thể giữ các thẻ HTML khác như <title>, <link>, v.v.
4<title>Thẻ <title> được sử dụng bên trong thẻ <head> để đề cập đến tiêu đề tài liệu.
5<body>Thẻ này đại diện cho phần thân của tài liệu, giữ các thẻ HTML khác như <h1>, <div>, <p> v.v.
6<h1>Thẻ này đại diện cho tiêu đề.
7<p>Thẻ này đại diện cho một đoạn văn.

Để học HTML, bạn sẽ cần nghiên cứu các thẻ khác nhau và hiểu cách chúng hoạt động, trong khi định dạng một tài liệu văn bản. Học HTML đơn giản vì người dùng phải học cách sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng văn bản hoặc hình ảnh để tạo nên một trang web đẹp.

Trợ Giúp Nhanh

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x