Tag Archives: Thiết kế Web

Landing page là gì? Quan trọng như thế nào, tạo chuyển đổi ra sao?

Landing page là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực thiết kế trang web

Captcha là gì ? Chức năng và cách hoạt động của Captcha

Nếu bạn thường xuyên truy cập các trang internet, chắc hẳn bạn đã gặp phải

Sử dụng bảng trong HTML – Học HTML dễ

Thẻ bảng HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng (hàng *

Thẻ IMG ( hình ảnh) trong HTML

Thẻ HTML img được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web. Thẻ HTML img

Thẻ cụm từ trong HTML

Thẻ cụm từ HTML là các thẻ có mục đích đặc biệt, xác định ý

Định dạng văn bản trong HTML – Formatting

Bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều các định dạng khi thao tác văn

Các thẻ cơ bản trong HTML – Cùng học HTML

Nối tiếp với nội dung ở bài 1 giới thiệu về HTML là gì thì

HTML là gì ? Tổng quan về HTML

HTML là gì ? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language. Nó là ngôn ngữ được sử