Category Archives: Khám phá

Danh mục khám phá những thông tin hữu ích , những điều ký thú mà có thể trong cuộc sống bạn chưa được nghe hoặc đọc thấy

AM và PM là gì ? Ý nghĩa của nó trong khung giờ quốc tế

AM và PM là gì ? Đây là 2 thuật ngữ chỉ về khung giờ

Captcha là gì ? Cách thưc Captcha hoạt động như thế nào ?

CAPTCHA là gì? Công cụ Captcha là nền tảng để xác định xem người dùng

Ý của của từ Simp ? Simp là gì và bạn có phải là một Simp ?

Simp là gì ? Simp là một thuật ngữ được giới trẻ sử dụng rất

Danh sách mã vùng của 63 tỉnh thành mới nhất và cách gọi

Để có thể gọi điện thoại liên lạc chính xác từ tỉnh thành này sang

Sử dụng bảng trong HTML – Học HTML dễ

Thẻ bảng HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng (hàng *

Thẻ IMG ( hình ảnh) trong HTML

Thẻ HTML img được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web. Thẻ HTML img

Thẻ cụm từ trong HTML

Thẻ cụm từ HTML là các thẻ có mục đích đặc biệt, xác định ý

“CỤC SÚC” Hay “CỤC XÚC” và nó nghĩa là gì ?

Nếu xét về từ gốc trong Hán văn thì “cục xúc” mới chính xác. Trong

Định dạng văn bản trong HTML – Formatting

Bạn sẽ cần phải sử dụng rất nhiều các định dạng khi thao tác văn

Tìm hiểu về thuộc tính trong HTML – HTML Attributes

Thuộc tính là gì ? Thuộc tính trong HTML được sử dụng để xác định